Hos NBV kan du delta i gruppverksamhet där svenska och svenska/samhällskunskap är i fokus. Tillsammans med din grupp och ledare jobbar ni med materialen "Svenska från dag 1" och "Vardagssvenska". Du får möjlighet att öva på att tala, lyssna, läsa och skriva.

Kontakta oss för att få veta mer om vilka grupper som finns.