GF            Cirkel på NBV i signalspaning

Spaning genom manuell muskeltestning och kinesiologi.

Du kan då få koll på din egen energibalans.

Du kan även få koll på dina medmänniskors balans.

Som signalspanare menar jag att det finns samband mellan muskel, meridian och organ.

Med signalspaning kan vi söka efter var problem – obalanser, har etablerat sig i kroppen.

Vi kan hitta individens möjligheter till problemlösningar och väg för att få bättre, få bra balans.

Vi arbetar med såväl fysisk, fysiologisk som mental balans, för att hitta ett bra liv.

I cirkeln använder vi helhetssyn på människan. Vi söker efter den väg som passar den aktuella individens behov. Vi jobbar inte med sjukdomar, diagnoser eller mediciner. Vi arbetar med energier.

Vi fokuserar på och kan lära oss att testa och balansera 14 muskler.

Det finns ett ”Bildkompendium” till cirkeln för 50:-

Vi fokuserar även på att lära oss ett kraftfullt ”Egenvårdsprogram”.

Det finns 3 kompendier som gratis mejlbilagor.

OBS! Allt inom cirkelns ramar är frivilligt att göra, eller låta bli.

Vi bör förstå, att om förändringar ska ske, behöver också förändringar göras.

Om inte våra intentioner grusas, kan vi få en intressant och stenkul cirkel. Vill Du vara med?

 Anmäl eller frågor 054-186894 eller varmland@nbv.se Gäller både föredrag och studiecirkel

Välkommen hälsar NBV och cirkelledaren Gunnar Friberg.