Vi jobbar med studiecirkeln som metod och har några egna material som vi använder i grupperna. Du som ledare får utbildning, handledning och många nya erfarenheter. Det du satsar är din tid och ditt engagemang, hur mycket/lite, ofta/sällan bestämmer du själv.

Kontakta oss om du är intresserad!