Demokratin kan tyckas vara lika självklar som att andas. Men de senaste årens auktoritära rörelser i länder nära oss och längre bort har visat att demokratin snabbt kan relativiseras och nedvärders, hotas till livet, helt kort. Det gäller också här.

Med utgångspunkt i "Handbok för demokrater" startas en studiecirkel i Säffle. Boken innehåller 21 korta texter av 24 olika författare där demokrati och demokratins skörhet belyses ur olika perspektiv. Alla författarna har hörsammat Hédi Frieds uppmaning om att "göra något för skydda demokratin".
Är du intresserad av att vara med kontakta Krister Lönn 073 - 274 18 92 eller Lennart Berg 073 - 817 23 17. Studiecirkeln startas när nog många har anmält sig.

Arrangörer är NBV tillsammans med den informella FN-gruppen i Säffle.