Välkommen till Selma SPA i Sunne tisdagen den 6 november 2018
för en heldag med samtal, erfarenhetsutbyten och inspiration!

Dagen innehåller flera pass.

Vi kommer bland annat att få lyssna till Anna Rosling Rönnlund som arbetat med boken factfulness under flera år tillsammans med sin man Ola och sin svärfar Hans.

Under dagen får vi även lära oss mer om hur det faktiskt ser ut i världen vad det gäller MR frågor genom Amnestys Madeleine Seidlitz.

Svenska Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström kommer lyfta Mänskliga Rättigheter ur sin organisations perspektiv.

Vi kommer även att få lära oss mer om Mänskliga Rättigheter ur ett barnperspektiv. 1 januari 2020 kommer barnkonventionen bli lag i Sverige.

Som konferencier får vi hjälp och vägledning att navigera genom dagen av Lars Stiernelöf från BfciV, Brottsförebyggande centrum i Värmland. Lars är extra kunnig inom området våldsbejakande extremism.

Här kan du se inbjudan i pdf. Flyktingdagen 2018.pdf

Pris:
Privatperson: 400 kr

Företag/myndighet: 800 kr

OBS!
Anmälan är bindande.
Kan du inte komma så skicka någon annan i ditt ställe då ingen avgift kan återbetalas utan läkarintyg.

Alla personuppgifter som krävs för anmälan behandlas enligt GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy: https://www.nbv.se/GDPR 

Varmt välkommen!


 

 


Bakom flyktingdagen står delar av MR nätverket i Värmland.
Vi som planerar och bjuder in till dagen är Röda Korset, Rädda Barnen, Amnesty, FN Föreningen i Sunne, Svenska Kyrkan och studieförbundet NBV.