Det spelar ingen roll hur din förening ser ut idag: så länge den är demokratiskt uppbyggd är ni varmt välkomna att kontakta oss för att diskutera ett framtida samarbete.

NBV samarbetar med många olika föreningar redan idag. Det är både föreningar som hör till våra medlemsorganisationer och föreningar som är mer lokalt anknutna, och som kanske inte har en riksorganisation bakom sig.

Hos oss får du och din förening en egen kontakt hos studieförbundet.