Stadgar, årsmöte, organisationsnummer, ordförande, kassör - att starta en förening kan verka svårt, och det finns mycket att tänka på. Med studiecirkeln som metod och pedagogiska material som verktyg är det betydligt lättare. Kontakta oss så berättar vi mer.