Deltagarna tränar på svenska språket genom att samtala i grupper och träna och öva på svenska uttryck.  Vill du delta, kontakta Aurora.