Inspirerande möten ”Vi växer tillsammans” har för avsikt att informera och inspirera nuvarande cirkelledare och inkludera nya medlemmar.
 
Tredje mötet gäller bosniska föreningar som samarbetar med NBV Sydost inom initiativet ”Modersmål och tvåspråkighet”.
Program
10.00 Samling, registrering, fika
10.30 Modersmål och tvåspråkighet (MOT), Azra
Jelačić
11.00 NBV och medlemsorganisationer (MO) i initiativet
Modersmål och tvåspråkighet (MOT),
Stefan Lahall
11.45 Hur kan vi uppnå mer tillsammans, Muhidin
Čolić
12.30 Lunch
13.30 Planering- och rapportering av verksamheten,
Nadira Kilim
14.00 Workshop, Sadeta Murić
15.15 Slutlig diskussion med kaffe och kakor
16.00 Avslutning

Arrangemanget är alkoholfritt.

Anmälan till Azra Jelačić på epost: azrajelacic@hotmail.com  Telefon: 070-445 13 35

 
Arrangeras av:
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV),
Språkinstitutet i Sarajevo,
Bosnisk-Hercegovinska riksförbund (BHRF),
Bosniakiska islamiska samfundet (BIS),
Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund (BHKRF),
Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet (BHSKF),
Bosnien-Hercegovinas muslimska ungdomsförbund (BEMUF) och APU Network