Slöjdklubben vänder sig till barn i åldern 7-12 år. Barnen får möjlighet att tillsammans med en utbildad slöjdklubbshandledare upptäcka slöjdens materia och verktyg samtidigt som de utvecklar sin egna förmåga att skapa med händerna.

Tisdagar kl 16.00-18.15
5 mars, 19 mars, 2 april, 16 april och 14 maj. 

Cirkelledare och handledare: Carina Ekberg
Anmälan till Hemslöjden på telefon 0481-167 50 alt. hemslojd.kalmar@telia.com

Arrangeras i samarbete med Kalmar läns hemslöjd.