Konferens om hälsa och livsstil 7-8 december 2019 på Elite Stora Hotellet i Jönköping. En inspirerande konferens som riktar sig mot kvinnors hälsa, nykterhet och verksamhetsplanering.