Härmed kallas NBVs medlemsorganisationer till medlemsmöte i NBV SYD den 21 november kl. 12.00 i IOGT-NTO- huset, Flensborgsgatan 8, Sösdala

Kallelsen har den 2020-05-15 gått ut till medlemsorganisationerna på riksnivå via mejl .

Anmälan av ombud ska vara NBV-avdelningen tillhanda, enligt stadgans § 16, senast tre veckor innan medlemsmötet vilket för NBV SYD är den 1 november. Medlemsorganisationen ombeds samordna anmälan från distriktet eller det lokala organet i avdelningen för att undvika att för många eller för få anmäler sig till medlemsmötet.

Eventuella motioner ska vara tillhanda senast sex veckor före medlemsmötet dvs. 10 oktober 2020.

Anmälan samt ev. motioner sker till avdelningens koordinator Safeta Bajraktarevic,

safeta.bajraktarevic@nbv.se

Föredragningslista jämte övriga handlingar utsänds senast två veckor före medlemsmöte till anmälda ombud.

Välkommen med er anmälan till medlemsmötet i NBV SYD