Vi vill hälsa er hjärtligt välkomna till en givande föreläsning tillsammans med Maher Turkie och Arrij Moussa. Under dagen kommer det även finnas workshop kopplat till innehållet. Maher som är grundaren till no2cirmes som är en brottsförebyggande organisation, som även jobbar med att vara trygghetsvärdar på skolor för barn och ungdomar. Maher har själv varit en tung yrkeskriminell och valt att gå en annan väg.

Arrij har tidigare jobbar mycket inom Malmö stads skolor som lärare och har nu vidareutbildat sig till socialarbetare på högskolan i Halmstad.

Det som vi kommer ta upp på föreläsningen är:
Maher:-Hur tänker en kriminell-Hur ska man på bästa sätt jobba brotts förbyggande-Droger, trygghet och rädsla- Att tro på sig själv och öka motivationen i skolan

Arrij:-migration och integration-Hur skolan och socialtjänsten ska samverka till inkludering-Öka kunskapen av bemötandet till nyanlända, och hur man förhåller sig och vilka utmaningar man kan stöta på.- Hederskultur och tjejers utsatthet, vad måste socialtjänsten göra? Hur jobbar skolan idag med frågor kring heder?

– Självkänsla

– HBTQ frågor

Datum: 25/11 2019

Tid: Från kl 09.00- 16.00
Plats: Malmö stadsbibliotek –Röda rummet Kung Oscars väg 11

211 33 Malmö

Givetvis bjuds det på kaffe, frukost, lunch och fika.

Vi hoppas att så många skolor, myndigheter och förvaltningar kan vara med och delta under denna dag då vi måste jobba tillsammans för ett bättre samhälle.

För mer information och intresseanmälan:
https://no2crimes.com/2019/10/30/workshop-25-november-intresseanmalan/