NBV inbjuder till en utbildningsdag för dig som är eller ska bli cirkelledare eller ledare i annan folkbildning hos NBV studieförbundet.

Du är en viktig del av NBV:s verksamhet. Vi vill ge dig som ledare en utbildning som höjer din kompetens som ledare och gör att du känner dig ännu bättre förberedd att möta din grupp. ”Ledare i utveckling” är namnet på NBV:s utbildningsprogram för cirkelledare. Det är en kvalificerad utbildning i flera steg där du nu erbjuds att gå steg 1 - Ledaren i fokus.

Steg 1 Ledaren i fokus kommer bl.a. att ta upp:
• NBV:s idéområden
• Vad folkbildning är
• Förklaring om det nya sättet att jobba vidare med studieplanen och dagboksblad
• Hur du kan skapa en bra stämning och miljö i din studiecirkel
• Tips och idéer från varandra mm

Tid och plats: NBV-huset, Ystadvägen 15, Malmö
Datum: 2019-11-23
Klockan: 10.00-15.00

Anmälan görs till naima.abdi@nbv.se eller abid.haya@nbv.se senast 2 veckor före kursdagen för att bekräfta din närvaro.

OBS! Antalet platser är begränsat.