Till huvudinnehållet

Oscarspriset

Vi delar årligen ut Oscarspriset i svensk folkbildning. Priset består av ett stipendium på 10 000 kr!

Oscar Olsson museet

Oscar Olsson Museet i Malmö instiftade Oscarspriset i svensk folkbildning år 2013.

NOMINERINGSBLANKETT

Priset ska delas ut årligen till en person eller en förening som särskilt utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete eller för att på annat sätt ha verkat i god folkbildningsanda.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och att öka medvetenheten om folkbildningens insatser.

Priset består av ett stipendium på 10 000 kr, en artikel om pristagarens folkbildningsinsats i museets årsskrift och ett konstnärsdesignat diplom.

 Priset delas ut på Landshövdingeresidenset i Malmö, av landshövding Anneli Hulthén.

Mer information om Oscar Olsson Museet i Malmö finns på dess hemsida: www.oomuseet.se.

2018 års Oscarspris i svensk folkbildning tilldelas

Streetgäris

Årets Oscarspris går till StreetGäris, för deras folkbildande aktivism med kvinnor och icke-binära.

StreetGäris är en intersektionell rörelse för kvinnor och icke-binära.  StreetGäris stöttar, lär ut och inspirerar varandra genom empowerment, solidaritet och gemenskap. Deras uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk- och opinionsbildande rörelse som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället.

Motiveringen lyder:

”För folkbildande aktivism med kvinnor och icke-binära, för verksamhet som skapar egenmakt och där demokrati, feminism och antirasism är ledstjärnor, och för lyssnande och stödjande andrum där människors olikheter är en styrka när de talar med varandra.

 2017 års Oscarspris i svensk folkbildning tilldelas

Martin Nihlgård.

Martin Nihlgård

Martin Nihlgård är idag Sverigechef för IM – Individuell Människohjälp.

Motiveringen lyder:

¨För modigt och nytänkande ledarskap i civilsamhälle, studieförbund och folkhögskola med mänskliga rättigheter och folkbildning som ledstjärnor – mot rasism och orättvisor och för integration och medmänsklighet.

Martin Nihlgård och landshövding Annelie Hulthén

I år är diplomet designat av tecknaren Marie Tillman.

Oscarpriset 2016

2016 års Oscarspris i svensk folkbildning tilldelas-  Medis 5

 Landshövding Annelie Hulthen och Osvarspristagare Medis 5 2016

Medis5 är en arbetsplats för personer med lindriga intellektuella funktionshinder. Medis5 är en verksamhet som bygger på människors kreativitet och kraft, och där det egna uttrycket står i fokus.

Motiveringen lyder:för ett inkluderande, nydanande och omtalat folkbildningsarbete med höga kvalitetsambitioner, där deltagarnas personliga utveckling utgår från det egna konstnärliga uttrycket inom teater, musik, film och annan kultur.

Landshövding Anneli Hulthén och representanter från Medis5, Anna-Carin Eriksson, Rolf Hendil-Forssell, Mats Eriksson och Marita Jonols

Oscarspriset 2015 

2015 års Oscarspris i svensk folkbildning tilldelas -Claudien Tuyisabe, Visby

Landshövding Margareta Pålsson och Claudien Tuyisabe

Motiveringen lyder: för gränsöverskridande demokrati- och folkbildningsarbete - lokalt, nationellt och internationellt - med integration och för barns rättigheter, grundat i den egna erfarenheten av att vara flykting.

Prisjury 2015

Ordförande Margareta Pålsson, Landshövding Skåne
David Samuelsson, generalsekreterare Folkbildningsförbundet
Kerstin Rydbeck, professor i biblioteks- och informationsvetenskap Institutionen för ABM, Uppsala Universitet

Mats Bernerstedt, Konsult och utvärderare inom bla folkbildningen. Tidigare chefs- o ordförandeuppdrag i studieförbund,folkhögskola och nationella civilsamhällesorganisationer.
Stellan Boozon, universitetsadjunkt i vuxenpedagogik och ledamot i Mimers nationella råd för folkbildningsforskning

Oscarpriset 2014

2014 års Oscarspris i svensk folkbildning tilldelas-   Ingrid Rasch

 Ingrid Rasch är initiativtagaren till ’Tredje rummet’ i Malmö.

Motiveringen lyder:  för sitt målmedvetna och uthålliga arbete med att i gränsöverskridande kulturmöten skapa demokratiska dialoger kring samtids- och framtidsfrågor av stor angelägenhet för både individ och samhälle.

Ingrid Rasch och landshövding Margareta Pålsson

Oscarpriset 2014

2014 års Oscarspris i svensk folkbildning tilldelas-    MÖTET Ideell Förening                                                              

Motiveringen lyder: för att de i Oscar Olssons anda skapat en ny mötesplats som attraherat nya målgrupper, gett genklang i civilsamhället och ett bestående avtryck i folkbildningssverige.

Hedersomnämnanden
Gunilla Andersson för att i olika sammanhang ha visat prov på ett omfattande och glokalt folkbildningsengagemang i angelägna och aktuella frågor.                                                         

Georg Karlsson för ett brett, mångsidigt och mångårigt folkbildningsengagemang, som innefattat såväl studieverksamhet som kulturarbete.

My Malmeström-Sobelius, Erik Wagner och Gunilla Andersson