Allmän kurs är ett snabbspår för dig som vill skaffa dig 
högskolebehörighet för att kunna studera vidare 
på högskola eller universitet.
Kursen vänder sig till dig som behöver behörighet
i tre eller flera ämnen.
Kursen startar 10 september 2018 och är två terminer.

I samarbete med Tollare folkhögskola startar studieförbundet NBV en allmän kurs i Malmö.

ANSÖK TILL ALLMÄN KURS HÄR

Allmän kurs i Malmö passar dig som:

  • tycker om att samarbeta med andra
  • vill ha en bred nutids- och omvärldsorientering
  • tycker om tema- och projektstudier
  • vill ha grundläggande behörighet för högre studier
  • vill läsa för godkänt i de gymnasiegemensamma ämnena.
  • vill kombinera behörighetsläsning med teoretiska och praktiska studier i musik

Kursinnehåll

– Musik
– Svenska
– Engelska
– Matematik
– Samhällskunskap
– Historia
– Religion
– Naturkunskap
– Drogfrågor
– Temadagar

Kostnader

Undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.Du betalar 2 000 kr per läsår för studieresa, studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang och elevförsäkring.

Vem kan söka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2018 och ska helst studerat två år på gymnasiet.

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Kursen omfattar två terminer

Hösttermin 2018 10 september - 19 december

Vårtermin 2019 (prel) 7 januari - 7 juni

 

Ansvarig kontaktperson: Aida Kolonic aida.kolonic@nbv.se

Förutsättningarna för kursstart är en grupp om minst 15 deltagare.

Länkar

ANSÖK TILL ALLMÄN KURS MUSIK HÄR

Tollare folkhögskola logga            NBV logga