Ordförande

Jenny Nordfäldt, IOGT-NTO

Ledamöter

Rainer Lindqvist, IOGT-NTO
Joel Gren, Blå Bandet
Adisa Radovac, BIS
Kerstin LindgrenOlsson, Junis
Leif Karlsson, IOGT-NTO
Christer Påhlsson, SFF
Maria Fälth, MHF