Till huvudinnehållet
Porträttbild på Börje Bergfeldt

Börje BergfeldtDistriktschef Stockholm/Gotland

E-post: Börje Bergfeldt
borje.bergfeldt@nbv.se
Telefon:+46733730197
Börje Bergfeldt på telefonnumer0733-730197
Telefon:
Börje Bergfeldt på telefonnumer