Kom och sjung med vårt Allsångsband. Towe, Daniel, Pål, Per och Kalle spelar och leder sången.
För mer information: Kidd Duckström tel: 072–2388701 eller mail: kidd.duckstrom@nbv.se
Tid: lördagar kl. 13.00-14.00 eller kl. 14.30-15.30

Datum: 21 sep     5 okt     19 okt      23 nov     7 dec      
Övrigt: fika finns att köpa
En ledsagare gratis. 

Med stöd från Stockholms Stad