Vi tar integration på allvar, och erbjuder därför våra nya vänner studiecirklar i svenska språket och samhällskunskap.

I år har vi haft asylverksamheten i 14 av 31 kommuner inom vårt område. Just nu har vi det största asylverksamheten i Norberg, Flen, Kopparberg och Västerås. Vi erbjuder studiecirklar i  Svenska från dag 1 och Vardagssvenska.

Vill du veta mer om vår asylverksamhet? Kontakta Ned!