Att ta ställning och att arbeta för nykterhet och en helnykter livsstil är grundläggande för oss. Tillsammans med våra medlemsorganisationer i nykterhetsrörelsen är vi en samhällskraft med unik erfarenhet och kompetens. Vårt arbete syftar till att öka kunskap och medvetenhet om de effekter som alkohol, narkotika och andra negativa beroenden har för individer och samhället.

Vi på NBV ÖrebroMälardalen jobbar aktivt med att engagera oss i olika sammanhang tillsammans med politiker, våra medlems- och samarbetsorganisationer för att förebygga och motverka alkohol- och drog missbruk.

Vi har i år engagerat oss i Folknykterhetens dag i Örebro, Nora och Askersund, trafiknykterhetens dag, konferensen Drogfokus, Sverige mot Narkotika, arrangerat ljusmanifestationer för drogernas offer, haft studiecirklar i Djävulsdansen, bättre framtid, 12 stegsprogrammet och mycket mer.

Är du intresserad av att gå en cirkel i drog eller alkoholrelaterade frågor eller engagera dig på något annat sätt?
Kontakta Lena (Örebro) Eller Mats (Västerås)!