Om Write Your Self
NBV erbjuder kurser för dig som vill utforska läkning av kriser och trauman genom att skriva. Vi arbetar efter modellen ”Write Your Self” och har licensierade vägledare som håller i workshops och studiecirklar. 

write your self 1En workshop är vanligtvis två timmar lång och behandlar ett utvalt tema bland de åtta stegen i skrivprocessen som studiecirkeln innehåller. 

En studiecirkel består vanligtvis av åtta träffar där varje träff är två timmar lång. Vid varje träff utforskas olika delar av skrivande efter trauma. Skrivande i grupp under handledning är ett sätt att få utrymme att sätta ord på, och organisera det vi upplevt. Cirkeldeltagarna gör varandra sällskap genom processen, men fokus är inte på själva innehållet – den litterära kvaliteten. Vi är varandras vittnen och stöd för att återta våra röster. Vad som är ett trauma bestämmer du själv. Det kan t.ex. vara sjukdom, förlust eller en annan kris av något slag. 

Write Your Self är en skrivmetod och ett skrivmaterial för att kunna göra detta på ett hållbart sätt. Materialet är framtaget av en grupp med både professionell och personlig erfarenhet av läkning genom skrivande. NBVs vägledare är varken terapeuter eller psykologer, men har genomgått en utbildning och fått en certifiering som garanterar kvalitet.

write your self 2

Läs mer om metoden här https://writeyourself.com/sv/
Se introduktionsfilm här https://vimeo.com/190536577

Du som deltagare behöver ingen tidigare erfarenhet av skrivande, men du är redo att prova detta sätt att bearbeta svåra erfarenheter.