I Musikhuset finns tio replokaler samt en studio. Här repar idag ca 50 band som drivs av NBV Norr.