Roundabout:
En roundaboutgrupp träffas regelbundet, kanske en gång i veckan, för att dansa, fika och prata. Lika möjligheter för alla är en viktig princip i roundabout. Oavsett kulturell eller religiös bakgrund är alla lika i roundabout. Dansen ska hålla en nivå så att alla kan vara med, utan prestationskrav. Varje träff avslutas med fika och samtal om något aktuellt ämne. Det kan vara hälsa, kärlek och relationer, normer eller alkohol och andra droger eller någonting annat som grupperna vill diskutera.

Starta en grupp:
Om det inte finns en grupp där du bor – starta en egen! Du behöver vara intresserad av dans, men vi kräver ingen förkunskap. Vi hjälper dig med danskoreografi, lokal och att hitta deltagare. Och framförallt, du får värdefulla ledarutbildningar!

Vår personal besöker olika platser i Sverige som är intresserade av att ha en workshop. På en workshop berättar vi mer om roundabout och du får prova på att dansa med oss. Vem som helst som är tjej eller som definierar sig som tjej, och är mellan 12-20 år, får komma på vår workshop.

Vi tror på verksamhet för unga som leds av unga. Därför utbildas unga till ledare av roundabout. Utbildningen innehåller självklart dans, men även metoder för att leda samtal inom hälsa, kost, motion, välbefinnande, genus med mera. 

kontakt:
Om du vill starta en grupp eller har andra frågor så är du välkommen att kontakta Nicole Steegmans som är verksamhetsutvecklare och jobbar med verksamheten roundabout i NBV Norr.

Hör av dig till nicole.steegmans@nbv.se

Ledarutbildning
Vi arrangerar regelbundet ledarutbildningar för nya ledare.

Läs mer och anmäl dig här: http://sverigesblabandsungdom.se/kalender/ledarutbildning-roundabout-norr/

Grupper:

Hörnefors:
I Hörnefors har vi en grupp som träffas varje onsdag kl 16.00 på fritidsgården. Kontakta verksamhetsutvecklaren Nicole om du vill veta mer.

Nordmaling:
I Nordmaling har vi en grupp som träffas varje fredag kl. 18:00 på Fritidsgården. Kontakta verksamhetsutvecklaren Nicole om du vill veta mer.