roundabout:
roundabout är dansverksamhet för unga tjejer 12-20 år som träffas regelbundet för att dansa samtala och fika tillsammans. Lika möjligheter för alla är en viktig princip i roundabout. Oavsett kulturell eller religiös bakgrund är alla lika i roundabout. Dansen ska hålla en nivå så att alla kan vara med, utan prestationskrav. Varje träff avslutas med fika och samtal om något aktuellt ämne. Det kan vara hälsa, kärlek och relationer, normer eller alkohol och andra droger eller någonting annat som grupperna vill diskutera.

Starta en grupp:
Om det inte finns en grupp där du bor – starta en egen! Du behöver vara intresserad av dans, men vi kräver ingen förkunskap. Vi hjälper dig med danskoreografi, lokal och att hitta deltagare. Och framförallt, du får värdefulla ledarutbildningar!

Vi tror på verksamhet för unga som leds av unga. Därför utbildas unga till ledare av roundabout. Utbildningen innehåller självklart dans, men även metoder för att leda samtal inom hälsa, kost, motion, välbefinnande, genus med mera.

Grupper:

Robetsfors

I Robetsfors har vi en grupp som träffas en gång i veckan på fritidsgården. Kontakta verksamhetsutvecklaren Nicole om du vill veta mer.

Nordmaling


I Nordmaling har vi en grupp som träffas varje vecka på Fritidsgården. Kontakta verksamhetsutvecklaren Nicole om du vill veta mer.