Ordförande

Ann-Marie Lindgren, Blå Bandet

Ledamöter

Andreas Frank, UNF
Per Fredheim, TRO
Gunilla Lindskog, Blå Bandet
Torbjörn Andersson, IOGT-NTO
Björn Sandal, IOGT-NTO
Marianne Bäckström, Blå Bandet