Skrivandet kan hjälpa dig att återta din röst efter trauma –till exempel våld, sjukdom, förlust och andra kriser. I denna cirkel får du under åtta träffar verktyg, stöd och sällskap när du utforskar din väg till läkning. Metoden bygger på forskning och har utvecklats i nära samarbete med bl.a. kvinnojouren. En viktig grund är deltagarnas val och egenmakt i processen.

Läs mer om Write Your Self här: https://writeyourself.com/sv/

Lektionerna är:
1. Ett eget rum
2. Börja skriva
3. Självomsorg
4. Den skrivande kroppen
5. Genrer
6. Ämnen
7. Skapa helhet
8. Uttrycka det ordlösa

Efter att du gått denna studiecirkel är du välkommen att fortsätta ägna dig åt skrivande i NBVs skrivstuga på Storgatan 83. 

Anmälan och frågor
Vill du delta i studiecirkeln? Anmäl ditt intresse via formuläret nedan! Om du har några frågor om studiecirkeln eller om gratis deltagande, kontakta vår verksamhetsutvecklare Anna Marklund.

e-post: anna.marklund@nbv.se
tel: 0722-205 952