Välkommen till en konferens där vi gemensamt kraftsamlar inom området alkohol, narkotika, doping, tobak (ANDT). En dag för kunskap och samverkan mellan myndigheter och frivilligsektorn i hela länet! Under konferensen får du delta på föreläsningar, seminarier, mässor och utställningar. 

Anmälan:
Du anmäler dig i formuläret nedan, senast den 6 maj. 

Program: 

09.00-09.15 Inledning
09.15-10.00 ANDT-trender bland unga i Sverige – Ulf Guttormsson, CAN
10.00-10.20 Fika
10.20-11.45 Cannabissmuggling från Spanien – 
Hatice Nangia och Niclas Borneskog, Tullen. 
11.45-12.45 Lunch
12.45-13.15 Därför letar dom knark i ditt avlopp – Sven Persson
13.15-14.00 Avkriminalisering av narkotika: vad kan vi lära av Portugal? 
Pierre Andersson, Narkotikapolitiskt center och IOGT-NTO. 
14.00-14.30 Fika
14.30-15.30 Mammorna –  Alexandra Pascalidou, journalist och författare
15.30 Avslutning