Välkommen till en konferens där vi gemensamt kraftsamlar inom området alkohol, narkotika, doping, tobak (ANDT). En dag för kunskap och samverkan mellan myndigheter och frivilligsektorn i hela länet! Under konferensen får du delta på föreläsningar, seminarier, mässor och utställningar. 

Program: Förebygg i Gävleborg 2019.pdf
I programmet hittar du information om föreläsningarna, schema och inbjudan.