Välkommen att delta i ekofilosofisk sommarakademi! Här får du ta del av intressanta föreläsningar, seminariesamtal och workshops kopplade till årets tema: kunskap. 

Frågor kring kunskapens möjligheter och begränsningar är centrala för att vi ska förstå vår egen kultur. Därför är de också viktiga för att få en djupare insikt i nutidens viktiga problem. Kunskapsfrågan är en central fråga i en fördjupad reflektion om jordens framtid och människans värdighet. 

Program, kostnad och för mer info: www.ekofilosofi.se
För anmälan och frågor, kontakta: sommarakademi@ekofilosofi.se

I mån av plats är föreläsningarna öppna för alla!

Akademin arrangeras av NBV och Föreningen för ekofilosofi.