Här kan du se två filmer som vi tagit fram på vår mångfaldskör med ett år emellan filmerna.

del 1

del 2

Kontakta Eva om du vill delta!