Till huvudinnehållet
Porträttbild på Rosemarie Johansson
Örebro län och Västmanlands län

Rosemarie JohanssonDistriktschef

E-post: Rosemarie Johansson
rosemarie.johansson@nbv.se
Telefon:+46703894500
Rosemarie Johansson på telefonnumer0703-89 45 00
Telefon:+46196708301
Rosemarie Johansson på telefonnumer019-670 83 01