Välkommen till en kväll om förebyggande arbete mot narkotika i Västerås! Genom ökad kunskap och samverkan kan vi tillsammans stärka det förebyggande och främjande arbetet för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Under Förebygg 2019 kommer du få ta del av föreläsningar, goda exempel och en mässa med representanter från både offentlig verksamhet och civilsamhället.

Du anmäler dig på www.förebyggarcentrum.se senast den 17 april.

Program och inbjudan: Förebygg 2019.pdf