Föreningen AHA Örebro län erbjuder en studiecirkel i metoden CRAFT för anhöriga, med start den 11 mars. För att delta i studiecirkeln behöver du vara medlem i AHA (200:-/år). Studiecirkeln är kostnadsfri, men fika och material säljs till självkostnadspris (150 kronor för alla sex tillfällen) för den som önskar. 

Vad är CRAFT?
CRAFT, Community Reinforcement Approach and Family Training, är en evidensbaserad metod som ger anhöriga verktyg för hur man kan förändra sin egen livsstil och öka välmåendet i livet, samt göra det mer attraktivt för din närstående att välja bort missbruket. Socialstyrelsen rekommenderar CRAFT i sina nationella riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Huvudmålen i CRAFT är att:

  • du som anhörig ska förbättra ditt känslomässiga, fysiska och relationsmässiga välmående.
  • förbättra relationen bland familjemedlemmar.
  • motivera din närstående att påbörja behandling för sitt beroende.
  • minska eller eliminera din närståendes missbruk av alkohol, spel eller droger.

Anmälan
Du anmäler dig till:
ahaorebrolan@gmail.com
eller via telefon: 070 677 68 85

Anhörigas betydelse för förändring
Personer med missbruk berättar att det ofta är relationerna till familjen som gjort att de sökt behandling, och att relationerna till anhöriga kan vara en motiverande faktor till förändring.

Anhöriga har möjlighet att påverka personen med missbruk på grund av omfattande och täta kontakter. Anhöriga har mycket kunskap och erfarenhet om personens missbruk, beteenden, drivkrafter och värderingar. Forskning visar att tjat, övertalning och hot inte fungerar när det gäller att hjälpa någon till förändring. Därför är det viktigt att lära sig förhållningssätt som stödjer förändring.

Det finns ingen garanti för att personen med missbruk kommer göra någon förändring, men CRAFT kommer oavsett detta att ge färdigheter och verktyg för den anhörige att öka välmåendet och ta kontrollen över sitt eget liv.