Personer som delar och gillar via sociala medier riskerar bli gratis reklamspridare för industrins drycker. Och många konton har ingen åldersbegränsning och minderåriga, som ofta är på nätet, exponeras för alkoholreklam – i strid mot alla regler.

Föreläsare: Emil Gillsberg, verksamhetsstrateg på Blåbandsförbundet.

Vi bjuder på lättare fika.