I februari lanserades den nya forskningsrapporten Alkohol, graviditet och spädbarnshälsa – ett gemensamt ansvar. Denna aktuella rapport tar upp frågor som mannens alkoholkonsumtion innan graviditet, hur kvinnans alkoholkonsumtion under graviditet påverkar fostret och hur är det egentligen med alkohol och amning?

Föreläsare:
Per Leimar, politisk sekreterare i alkoholfrågor på IOGT-NTO.

Vi bjuder på en lättare fika.