Tid:  Måndag 18.00-19.30 Teori 18.00-18.45

Plats:  Torghuset, Smålandsstenar

Ledare:  Maria Andersson, Kroppsterapin.

Kostnad:  1200:- / 10 veckor

Kursstart:  Måndag 29 januari 2018

 

Frågor?  kroppsterapin.maria@spray.se

NBV: Sanna Silfors Erlander 073-325 49 88

OBS! Medtag liggunderlag och eventuellt filt.