Bokning och avbokning av lokaler hos NBV Jönköpings län

NBV Jönköpings län har möjlighet att låta personer som driver studiecirklar hos oss ta del av våra lokaler kostnadsfritt för att underlätta cirkelns utveckling.

Nedan följer rådande regelverk gällande lokaler hos NBV Jönköpings län, lokala avvikelser kan förekomma.

 • Kamratcirklar.
  Studiecirklar/kulturarrangemang som ej bedrivs som betalverksamhet, företag eller annan uthyrning nyttjar enligt praxis våra lokaler kostnadsfritt och är att betrakta som ersättning för cirkeln. Lokalen blir ett naturligt led att för NBV underlätta och främja utveckling hos cirkeln och dess deltagare.
 • Företag.
  När NBV bedriver folkbildningsverksamhet i samarbete med företag gäller samma regler som för all folkbildningsverksamhet, dvs. att deltagarna är försäkrade och att de ska ha vetskap om att de deltar i en studiecirkel hos NBV. I de fall företag som tar ut en avgift av deltagarna i studiecirkel skall betala 50% av hyran på gällande tariff.
 • Tid.
  Salarna/lokalerna kan bokas enligt de tider som styr rapportering av en cirkelträff/kulturarrangemang.
  Vid Studiecirklar, max 3ggr/vecka och 4sh (3 timmar) per gång.
  Vid annan folkbildning max 8sh per gång.
  Tid för förberedelser och avslut (30min före och 30min efter) är praxis.
 • Ansvar.
  Den som bokar lokalen är ansvarig för att lokalen lämnas i samma skick den uppläts i.
  Personal på NBV ansvarar ej för flytt eller arrangering av möbler utan detta ombesörjs av bokaren, detta gäller alltså även återställandet av lokalen.

  • Avbokning.
   Bokade lokaler ska avbokas senast dagen innan bokning.
   Avbokas lokalen samma dag eller står outnyttjad trots bokning är ansvarig för bokning skyldig att betala hyra enligt gällande tariff.

Lokal avvikelse förekommer. Priset beräknat per pass på max 4sh. Längre och kortare pass kan bokas och beräknas på gällande taxa.