Den 24 april kl 18,00 på Godtemplargåden, åsgatan 9 i Söderhamn
Gratis inträde
Fika finns att köpa

Välkommen!