Ordförande
Lars-Olov Engström

Vice Ordförande
Andreas Frank

Sekreterare
Hans Pettersson

Ledamöter
Billy Nilsson
Astrid Holmberg

Valberedning
Mirza Behrem
Andreas Larsson
Jack Skoglund

Förtroendevald revisor
Lars Wengelin