Fjärilsafaricirkeln startar den 11 juni kl 18.00-ca 21.00

Vi träffas fyra gånger under försommaren - sommaren.
På första träffen kommer Uno Skog från Länsstyrelsen och föreläser om att gå på fjärilssafare. Vi bestämmer tillsammans om när vi ska träffas gången därpå. Tanken är att vi under de resterande gångerna ska besöka - få kunskap om:

  • Studiebesök till en handelsträdgård och få tips och råd om växter för trädgård och balkong som lockar insekter.
  • Snickra vår egen insektholk
  • Avsluta med en längre vandring i Grövelsjön med möjlighet till övernattning i Fjällstugan (Lövåsen)

Mellan tillfällerna bedriver vi egna och gemensamma dagssafarin i Mora-trakten. När vi träffas pratar vi om vilka fjärilar vi sett sedan sist.

Vi utgår från boken "Svenska Fjärilar - en fälthandbok" av Bo Söderström, Albert Bonniers Förlag som ni själva köper innan första tillfället.

Deltagarna i studiecirkeln är med om utlottning av 2 nätters gratis övernattning i Fjällstugan, Lövåsen för 4 personer

Hur och vad packar man i ryggsäcken för fjällvandringen?
startar 27 juni kl 18.00-ca 21.00

Vi träffas fyra gånger under försommaren - sommaren.
Första träffen är en föreläsning om "Hur och vad packar man i ryggsäcken " med medverkan från Friluftsfrämjandet. Vi bestämmer tillsammans om när vi ska träffas gången därpå. Tanken är att vi under de resterande gångerna ska besöka - få kunskap om:

  • Säkerhet på fjället
  • Materialinformation om vad som är lämpligt på fjällen och kostnader.
  • Avsluta med en längre vandring i Grövelsjön med möjlighet till övernattning i Fjällstugan (Lövåsen)

Vi gör några gemensamma kortare vandringstillfällen med dagsturer närmare Mora-trakten under sommaren. 

Deltagarna i studiecirkeln är med om utlottning av 2 nätters gratis övernattning i Fjällstugan, Lövåsen för 4 personer

Båda cirklarna är kostnadsfria förutom
material, litteratur, kostnader för logi vid boendet i Grövelsjön och resor.

Ledare är Louise Eriksson, för frågor och mer information kontakta Louise kvällstid på telefon 070-560 45 85 eller
louise.eriksson@iogt.se

Anmälan till NBV Dalarna
023-161 79 eller dalarna@nbv.se