Lördag 14 oktober klockan 10.00 - 16.00 
på Gamla Elverket, Falun 

Ledare är Tobias Tengström som med sitt mångårig engagemang och ideella och professionella erfarenhet i föreningsarbete delar med sig av sina kunskaper.

P r o g r a m 14 . 10 . 2017

 • Varför har vi valberedningar och vad är valberedningens uppgifter?
 • Vilket uppdrag läggs i valberedningens händer?
 • Valberedningens interna arbete
 • Vem får nominera?
 • När ska man börja valberedningsarbetet?
 • Hur hittar man kandidater?
 • Förnya och bredda
 • Vilka poster ska man föreslå och vad innebär posterna?
 • Att ta fram en ”kravprofil” och ”lik i garderoben”
 • Meddela de som blir valberedningens förslag och de som inte blir .
 • Vem är jävig?
 • Integritet och sekretess
 • Villkorade kandidaturer
 • Presentera kandidaterna
 • Varför har vi valberedningar och vad är valberedningens uppgifter?
 • Valet
 • Vem föreslår valberedning?
 • Avslutning och utvärdering

Varmt välkommen önskar Nykterhetsrörelsen och NBV i Dalarna

Anmälan till Barbro Ekström Gisslar,
barbro.ekstrom@nbv.se eller 073-904 28 11