I samarbete med NBV drivs ett gemensamt aktivitetshus på Hanséns gården mitt i byn. Det är en spännande plats med mycket kunskapsutbyte och ett rikt kulturliv. NBV hjälper även till med Inspirationsfestivalen som är en nykter musik- och workshopsfestival som sker varje år i Skattungbyn. Även i andra delar av Skattungbyn sker mycket studiecirklar och erfarenhetsutbyte.