Studiecirklar

Att ha en studiecirkel är ett fantastiskt och enkelt sätt för dig och dina vänner att växa och lära er saker på ett sätt som passar er. I en studiecirkel deltar alla aktivt. Deltagarnas erfarenheter och kunskaper är viktiga för att gruppen ska utvecklas. Alla har något att bidra med. Det är deltagarnas intressen som styr ämnesval och förändrar inriktningen efter hand. Hur diskussionen förs, vad som upplevs och vad som tänks är mer viktigt än fakta.

Steg för steg

1. Samla en grupp med samma intresse. Det finns mängder med saker som det är möjligt att göra en cirkel kring.

2. Välj en av er som ledare med det lilla extra ansvaret att hålla ihop gruppen, driva arbetet och ha kontakt med NBV. Mer om cirkelledare>

3. Bestäm hur ofta och hur ni träffas. Ni måste ha minst tre träffar och minst nio studietimmar på 45 minuter. Ni kan välja att ha cirkeln helt eller delvis på distans.

4. Ledaren får ett introduktionsmöte med en konsulent och fortsatt stöd.

5. Skriv en studieplan för ert arbete och kör igång.

Obegränsade intressen
Oavsett om ni har ett band, vill påverka, starta en förening, förfina ett hantverk, utveckla en talang, veta mer om ett land eller vill lära er något nytt kan det ofta göras som studiecirkel. De flesta av våra cirklar klarar sig med de kunskaper och erfarenheter som finns i gruppen. En cirkel där en ledare med specialkunskaper behövs kan ibland ordnas men en sådan kan innebära en deltagaravgift.

Inspiration
Vill ni ha idéer, inspiration eller förslag på färdiga studieplaner hittar ni en del i listan nedan. Er lokal NBV kontakt kan hjälpa till med fler förslag eller hjälpa er att hitta material för ett ämne som ni själva valt.

NBV kan hjälpa till med att:

  • ta fram studiecirkelmaterial
  • ordna lokaler
  • utbilda cirkelledare
  • planera och skapa studieplan
  • ge personligt stöd
  • ordna försäkring för deltagarna
  • hitta ledare om det behövs någon med specialkunskap

 

Annan folkbildning
Skulle er idé inte riktigt passa för att göra en studiecirkel finns det ofta andra folkbildningslösningar. 

Personuppgiftslagen
På NBV arbetar vi aktivt med att leva upp till personuppgiftslagen, PuL. Personuppgiftslagen trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. 

De personuppgifter som NBV tar del av lagras i ett datasystem. Syftet med detta är att bland annat skapa en deltagarlista till er studiecirkel. Folkbildningsrådet och Statistiska Centralbyrån får, i enlighet med personuppgiftslagen, ta del av avidentifierade personuppgifter som ett underlag för statsbidragsfördelning. 

Genom anmälan till en verksamhet ger deltagaren samtycke till användning av personuppgifter enligt ovanstående. Om man ej vill ge samtycke måste deltagaren meddela NBV.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Ta kontakt med din NBV-avdelning om du har frågor.

Ditt
NBV
NBV DalarnaNBV GävleborgNBV HallandNBV Jönköpings länNBV MittSverigeNBV NorrNBV SkåneNBV Stockholms länNBV SydostNBV SydostNBV Uppsala län GotlandNBV Uppsala län GotlandNBV VärmlandNBV VästNBV ÖrebroMälardalenNBV ÖrebroMälardalenNBV Östergötland
Coach Board Game

Coach Board Game

Utvecklas som människa och skapa förtroende och gemenskap i grupper och föreningar? 

Kort om NBV

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildnings­verksamhet, bedriver folkbildnings­verksamhet över hela Sverige. Vi är landets äldsta studie­förbund med 120 års erfarenhet av folkbildning. Vi lägger särskild vikt vid frågor som handlar om alkohol och andra droger, folkhälsa och integration.

NBV-förbundet

NBV Förbundskansli
Gammelgårdsvägen 38, Stockholm

Tel: 08-672 61 00
Mejladress: info@nbv.se

Mer kontaktuppgifter.

Följ oss

Snabblänkar

© NBV där inget annat anges