Verksamhet

NBV vill få människor att tillsammans förverkliga intressen, idéer, tankar och drömmar. Vi stöttar föreningar, nätverk och grupper med verktyg för att utveckla demokrati, inflytande, engagemang och påverkan. Vi vill berika, skapa mångfald, få människor att trivas och göra världen bättre för fler.  Vi vill att människor och idéer ska växa.

Folkbildning

Folkbildning ger deltagarna chansen att driva, styra, utbyta idéer och inspireras på ett sätt de inte får med vanlig utbildning. Med folkbildning får deltagarna tillsammans ta till sig nya kunskaper och värderingar. NBV får stöd av samhället för att hjälpa till med folkbildning och kan därför stötta med studiematerial, lokaler, planering och idéer.

Studiecirklar
Den mest kända metoden för folkbildning är studiecirkeln. I en studiecirkel deltar alla aktivt. Deltagarnas erfarenheter och kunskaper är viktiga för att gruppen ska utvecklas. Alla har något att bidra med. Det är deltagarnas intressen som styr ämnesval och förändrar inriktningen efter hand. Hur diskussionen förs, vad som upplevs och vad som tänks är mer viktigt än fakta. Mer om studiecirklar >>

Kamratcirklar
De flesta av cirklarna hos NBV styrs inte av experter som redan bestämt vad deltagarna ska tycka och lära sig utan leds av ledare med samma grundkunskaper i ämnet som de andra i gruppen. Med stöd från våra konsulenter och andra resurser har vi mängder av grupper som själva utvecklas tillsammans.

Kulturarrangemang

Kultur kan vara många saker, alltifrån konserter och föreläsningar till teaterpjäser och utställningar. Inom NBV skapas mängder av arrangemang som skapar delaktighet, upplevelser och eftertanke. NBV kan stötta med artistavtal, fakturering, betalning, anordnarskap, marknadsföring och råd. För att kunna hjälpa till fullt ut är NBV med redan vid planeringen.

Mer om Kulturarrangemang >>

Ditt
NBV
NBV DalarnaNBV GävleborgNBV HallandNBV Jönköpings länNBV MittSverigeNBV NorrNBV SkåneNBV Stockholms länNBV SydostNBV SydostNBV Uppsala län GotlandNBV Uppsala län GotlandNBV VärmlandNBV VästNBV ÖrebroMälardalenNBV ÖrebroMälardalenNBV Östergötland
Coach Board Game

Coach Board Game

Utvecklas som människa och skapa förtroende och gemenskap i grupper och föreningar? 

Kort om NBV

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildnings­verksamhet, bedriver folkbildnings­verksamhet över hela Sverige. Vi är landets äldsta studie­förbund med 120 års erfarenhet av folkbildning. Vi lägger särskild vikt vid frågor som handlar om alkohol och andra droger, folkhälsa och integration.

NBV-förbundet

NBV Förbundskansli
Gammelgårdsvägen 38, Stockholm

Tel: 08-672 61 00
Mejladress: info@nbv.se

Mer kontaktuppgifter.

Följ oss

Snabblänkar

© NBV där inget annat anges